XXXI Spotkania Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami
 

W dniach 9-10 lutego 2007 - zgodnie z tradycją Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - odbyła się konferencja naukowa "XXXI Spotkanie Kliniczne Chirurgów Dziecięcych z Pediatrami" zorganizowana przez Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu. Tematem wiodącym konferencji były możliwości nowoczesnej diagnostyki, leczenia i zapobiegania w chorobach wieku dziecięcego. Wzorem lat ubiegłych spotkanie naukowo-szkoleniowe spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony specjalistów reprezentujących najważniejsze ośrodki pediatryczne i chirurgiczne w Polsce. W trakcie trwających obrad i licznych sesji naukowych uczestnicy sympozjum mogli wesprzeć Akcję Odnowy Szpitala, przekazując na ten cel dobrowolne datki pieniężne. Podczas tegorocznej edycji udało się pozyskać 600 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konferencji i udzielone wsparcie naszemu Szpitalowi.